Yokomo BD7 - Hobby Habit Club Race - Yokomo BD7 2015

Front End
Parameter Value
Anti Roll Bar N/A
Arm flex N/A
Arm Shim (front of arm) N/A
Bladder N/A
Bumpsteer Washer N/A
Camber N/A
Camber link inside height N/A
Camber link inside location N/A
Camber link outside height N/A
Caster Block N/A
Caster block type N/A
Center link position N/A
Droop (arm) N/A
O-ring on shock shaft N/A
Rebound N/A
Ride Height N/A
Shock cap N/A
Shock mounting upper N/A
Shock oil N/A
Shock piston N/A
Shock spring N/A
Shock tower N/A
Spacer FF N/A
Spacer FR N/A
Steering block N/A
Steering link outside position N/A
Suspension block FF N/A
Suspension block FR N/A
Toe N/A
Wheel Hubs N/A
Rear End
Parameter Value
Anti Roll Bar Rear N/A
Arm flex N/A
Arm Shim (front of arm) N/A
Bladder N/A
Camber N/A
Camber link inside height N/A
Camber link inside location N/A
Camber link outside height N/A
Camber link outside location N/A
Droop (arm) N/A
Hub tower N/A
O-ring on shock shaft N/A
Ride Height N/A
Shock cap N/A
Shock mounting upper N/A
Shock oil N/A
Shock piston N/A
Shock rebound N/A
Shock spring N/A
Shock tower N/A
Spacer RF N/A
Spacer RR N/A
Suspension block RF N/A
Suspension block RR N/A
Wheel Hubs N/A
Chassis
Parameter Value
Bodyshell N/A
Car weight N/A
Diff position (front) N/A
Diff position (rear) N/A
Lower suspension block N/A
Lower suspension block (front) N/A
Drivetrain
Parameter Value
Drive shaft front N/A
Drive shaft rear N/A
Front diff setting N/A
Front differential type N/A
Pinion N/A
Rear diff setting N/A
Rear differential type N/A
Spur gear N/A
Electronics
Parameter Value
Batteries N/A
Brake e.p.a N/A
Brake expo N/A
ESC N/A
ESC setting N/A
Motor N/A
Motor timing N/A
Radio N/A
Servo N/A
steering e.p.a N/A
Steering expo N/A
Throttle e.p.a N/A
Throttle expo N/A
General
Parameter Value
Setup Notes N/A