Team Xray XB9E - -

Front End
Parameter Value
Ackermann position N/A
Anti Roll Bar N/A
Arm flex N/A
Bumpsteer Washer N/A
Bumpsteer washer inside N/A
Camber N/A
Camber link inside height N/A
Caster Block N/A
Caster block height N/A
Caster block type N/A
Droop N/A
Eccentric Bushing FF N/A
Eccentric Bushing FR N/A
Offset N/A
Ride Height 30 mm
Rollcenter FF N/A
Rollcenter FR N/A
Shim behind arm N/A
Shock mounting lower N/A
Shock mounting upper N/A
Shock oil N/A
Shock piston N/A
Shock Preload N/A
Shock rebound N/A
Shock spring N/A
Steering block N/A
Toe N/A
Upper plate-radio stiffener N/A
Rear End
Parameter Value
Alu hub height N/A
Anti Roll bar position N/A
Anti Roll Bar Rear N/A
Arm flex N/A
Arm Shim N/A
Camber N/A
Camber link inside height N/A
Camber link outside height N/A
Camber link outside location N/A
Droop N/A
Eccentric Bushing RF N/A
Eccentric Bushing RR N/A
Offset N/A
Plastic hub position N/A
Ride Height N/A
Rollcenter RF N/A
Rollcenter RR N/A
Shock mounting lower N/A
Shock mounting upper N/A
Shock oil N/A
Shock piston N/A
Shock Preload N/A
Shock rebound N/A
Shock spring N/A
Toe N/A
Upright/hub type N/A
Wheelbase shim position N/A
Chassis
Parameter Value
Bodyshell N/A
Car weight N/A
Chassis weights N/A
Servo saver N/A
Wing mounting (front side) N/A
Wing mounting (rear side) N/A
Wing type N/A
Drivetrain
Parameter Value
Center diff setting N/A
Crown gear N/A
Diff pinion N/A
Front diff setting N/A
Front differential type N/A
Pinion N/A
Rear diff setting N/A
Spur gear N/A
Electronics
Parameter Value
Batteries N/A
Brake e.p.a N/A
Brake expo N/A
ESC Absima
ESC setting N/A
Motor Absima
Motor timing N/A
Radio Sanwa MT4S
Servo N/A
steering e.p.a N/A
Steering expo N/A
Throttle e.p.a N/A
Throttle expo N/A
General
Parameter Value
Setup Notes N/A